VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Treponema pallidum subsp. pallidum
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: Tråd, som skruvar sig
Artepitet: blek, matt, svag (syftar på att den färgas svagt vid gramfärgning)
Underartepitet: se Artepitet
Betydelse:T. pallidum subsp. pallidum är globalt sett en mycket viktig patogen inom humanmedicinen.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Treponemataceae 
Genus
Treponema
Typstam: Ej definierad
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas kontinuerligt i artificiella odlingsmedia eller cellkulturer. Propageras därför intratestikulärt på kaniner.
Mikromorfologi: Spiralformade (0,1-0,18 x 6-20 µm).Har 2-4 periplasmatiska flageller i varje ända av cellen.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Generationstid: 24-30 timmar.
Sjukdom:Syfilis, som är en sexuellt överförd smitta.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaSyfilisHudinfektion på könsorganen, mycket smittsamma, överförs genom direktkontakt. Svårare fall infektion i skelettet och centrala nervsystemet.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000919 Nichols 1 138 011 1c + 0 
Tre stammar har sekvenserats. Plasmid har ej påvisats hos dessa.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M88726 Ej definierad 1 573 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 olika arter har beskrivits inom släktet Treponema. T. pallidum består av ytterligare två underarter: pertenue och endemicum, som båda är humanpatogener. Vissa forskare anser att alla dessa underarter ska betraktas som egna arter, trots att de är fylogenetiskt mycket närbesläktade. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 100:1). T. paraluiscuniculi är mycket närbesäktad med T. pallidum.
Bestämmelser: Syfilis klassas i Sverige som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet