VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Leptospira interrogans
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: tunn helix (spiral).
Artepitet: utfrågning (syftar på formen som liknar ett frågetecken).
Betydelse:Leptospiros anses vara den mest spridda zoonotiska infektionen i naturen.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Leptospirales
Familj
Leptospiraceae 
Genus
Leptospira
Typstam: Serovar Icterohaemorrhagiae, RGA = ATCC 23581.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: "Sytrådstunna" (0,1 x 6-12 µm), spiralformade och med en krok i varje ända. Rörlig och har två periplasmatiska flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Generationstid: 6-8 tim. Optimal tillväxttemperatur: 28-30°C.
Sjukdom:Leptospiros, som är en zoonos.
Värddjur: Hund, nötkreatur och gris m. fl. samt människa.
Sjukdomsbild: Feber, njur- och leversvikt samt lungsymptom och reproduktionsstörningar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE016823 och AE016824 Fiocruz L1-130 (Serovar Copenhageni) 4 627 366 2c + 0 
Krom I (4.277.185 bp) resp. krom. II (350 181 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z12817 Serovar Icterohaemorrhagiae, RGAT 1 396 
Två rRNA-gener i krom. I och ingen i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Leptospira. L. interrogans är närbesläktad med L. kirschneri. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 116:1).
Bestämmelser: Leptospiros är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Finns 23 olika serogrupper, som i sin tur är uppdelade i ca 250 olika serovarer. Icterohaemorrhagiae och Bratislava är viktiga serovarer. Ur klinisk synvinkel är serovartillhörighet viktigare än arttillhörighet eftersom patogeniciteten är knuten till serovar snarare än art och olika arter kan höra till samma serovar.
Referens(er): Nr 6, 36, 41, 109, 138
Länk: The Leptospirosis Information Center
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet