VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Dichelobacter nodosus
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: stavformad (bakterie) på klövdjur.
Artepitet: full av knutar (syfter på cellernas form).
Betydelse:Sjukdomen orsakar ekonomiska förluster och djurlidande i stora delar av världen.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Bacteroides nodosus
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Cardiobacteriales
Familj
Cardiobacteriaceae 
Genus
Dichelobacter
Typstam: ATCC 25549 = CCUG 27824.
Makromorfologi (lukt):
 
Små (0,5-3,0 mm i diameter) halvgenomskinliga grå-vita kolonier efter 3-7 dagar. Växer långsamt och kolonierna är svåra att se. Ger ingen hemolys på FAA-plattor.
Mikromorfologi:
 
Raka el. böjda stavar (1-1,7 x 3-6 µm) med rundade och förstorade ändar. Har ryckig rörlighet genom typ IV-pili.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Obligat anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinase -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas -.
Biokemiska tester: H2S +
Fermentation av kolhydrater: D. nodosus fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia: Hovagar används ofta för isolering av D. nodosus.
Sjukdom:Fotröta. Man brukar skilja på benign (mild) och virulent (allvarlig) fotröta beroende på hur allvarliga symtomen är.
Värddjur: Får, get, nötkreatur
Sjukdomsbild: Hälta och nedsatt produktivitet på grund av inflammation i epidermis i klövvävnaden.
Virulensfaktorer: Typ IV-pili (-fimbrier), som gör att bakterierna kan ta sig fram i skadad vävnad. Extracellulärt serin proteas som gör att bakterierna kan bryta ner värddjurets vävnad och utvinna aminosyror.
Diagnostik:Gramfärgning av kliniskt material, mikroskopering, odling och konfirmering genom PCR eller MALDI-TOF MS. Med PCR kan benigna stammar differentieras från virulenta stammar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009446 VCS1703A 1 389 350  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ016290 AN 363/05 1437 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast en art har beskrivits inom genus Dichelobacter och denna art är besläktad med arter inom genus Stenotrophomonas.
Referens(er): Nr 2, 39, 127
Uppdaterad:2021-09-26

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet