VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium pseudotuberculosis
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: från falsk tuberkulos.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 19410 = CCUG 2806 = NCTC 3450.
Makromorfologi (lukt): Vita till gråaktiga och vaxartade kolonier. Ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Pleomorfa och orörliga
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas -, ureas +.
Biokemiska tester: Metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
v
L-arabinose
v
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
-
trehalose
v
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
v
Fruktos +, mannos +, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Kaseösa granulom i lymfknutor.
Värddjur: Får, get
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_014329 FRC41 2 337 913 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D38579 ATCC 19410T 1 472 

Taxonomi/fylogeni:
 
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet