Art/Underart: Stenotrophomonas maltophilia
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en enhet, som lever på ett fåtal substrat.
Artepitet: maltälskande
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Xanthomonas maltophilia.
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Xanthomonadales
Familj
Xanthomonadaceae 
Genus
Stenotrophomonas
Typstam: Hugh 810-2 = ATCC 13637 = NCTC 10257
Makromorfologi (lukt): Gula eller gröngula kolonier (bildar pigment).
Mikromorfologi: Raka eller svagt böjda rörliga stavar (0,5 x 1,5 µm), som uppträder enskilt eller i par. Har polära multitrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas +
Fermentation av kolhydrater: S. maltophilia fermenterar ej kolhydrater, men kan metabolisera laktos och maltos på andra sätt.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 35°C
Specialmedia:
Sjukdom:En opportunist, som kan ge nosokomiala infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Finns bl.a. rapporter om lymfadenit hos get och septikemi hos krokodil.
Värddjur: En omgivningsbakterie, som har påträffats hos många djurslag, t.ex. krokodil, orm, get och människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010943 K279a 4 851 126 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB008509 (T) 1467 

Taxonomi/fylogeni:
Stenotrophomonas maltophilia  
Ca 20 arter har beskrivits inom genus Stenotrophomonas och dessa arter är besläktade med arter inom genus Dichelobacter.
Kommentar:Är normalt resistent mot flera olika antibiotika
Referens(er): Nr 75, 76
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet