VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium haemolyticum
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: blodlösande, hemolytisk.
Betydelse:Har ingen betydelse i Sverige, men förekommer i USA och Sydamerika.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Clostridium novyi typ D
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 9650 = NCTC 13022
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små kolonier (1-3 mm i diameter), som lätt flyter ihop på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar"). Ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Stora rörliga stavar (0,6-1,6 x 1,9-17,3 µm), som har peritrika flageller. Bildar ovala subterminala sporer, som gör att cellerna sväller upp.
Gram +/Gram -:
 
G+, men svårt att få färgningen att fungera bra på äldre kulturer.
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/
Andra enzymer: Eskulinas -, lecithinas +, tryptofanas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
-
maltose
(-)
L-rhamnose
(-)
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
(-)
glycerol
?
inulin
-
raffinose
(-)
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Fruktos v, galaktos -, mannos v, ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:Sjukdomen har ej något officiellt svenskt namn.
Värddjur: Nötkreatur och andra idisslare
Sjukdomsbild: Anemi, feber, buksmärtor, uttorkning.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB037910 ATCC 9650T 1 465  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. haemolyticum är mycket närbesläktad (fylogenetiskt) med C. botulinum grupp III och C. novyi.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet