VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Edwardsiella tarda
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen P. R. Edwards (1901-1966).
Artepitet: långsam (syftar på att den är biokemiskt inaktiv och bara fermenterar ett fåtal kolhydrater)
Betydelse:Vanligare i Asien än i USA. Har påvisats hos odlad och vild ål i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Hafniaceae 
Genus
Edwardsiella
Typstam: ATCC 15947 = CCUG 1638 = NCTC 10396.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörlig stav
Gram +/Gram -:G-
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas + (jfr. E. ictaluri), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
v
L-arabinose
v
cellobiose
-
D-mannitol
v
salicin
-
trehalose
-
glycerol
(-)
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Alla stammar fermenterar glukos under syrabildning och en del stammar även under gasbildning.
Spec. egenskaper: Kan växa vid 42°C (jfr. E. ictaluri).
Sjukdom:Edwardsiellos
Värddjur: Fisk, ål
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Kondroitinas, "quorum sensing" och sideroformedierat järnupptag.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_013508 EIB202 3 760 463 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AB050827 ATCC 15947T 1 399 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter har beskrivits inom genus Edwardsiella. Dessa bakterier hör till familjen Enterobacteriaceae och de är relativt närbesläktate med bakterier tillhörande släktena Morganella och Proteus.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet