Art/Underart: Mycoplasmopsis felis
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från katt.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma felis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: CO = ATCC 23391 = NCTC 10160.
Makromorfologi (lukt):
Mycoplasmopsis felis  
Bildar små typiska kolonier med "stekta-ägg-utseende", som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Små kockoida till filamentösa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
KattKonjunktivitBindhinneinflammation
HästTransportsjuka (pleurit)M. felis har ibland ansetts orsaka luftvägssjukdom hos häst.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
AP022325 Myco-2 0 841 695  Nr 172

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U16758 ATCC 25749 1459  

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasmopsis felis  
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. felis är mycket närbesläktad med M. cynos och M. synoviae. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 178:2) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 172
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet