VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Listeria innocua
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister.
Artepitet: harmlös
Betydelse:Kan hittas som kontaminant på livsmedel, men kan lätt skiljas från L. monocytogenes genom odling på OCLA-agar. Se L. monocytogenes.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Listeria
Typstam: SLCC 3379 = ATCC 33090 = CCUG 15531 = NCTC 11288.
Makromorfologi (lukt): Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Rörlig stav (0,4-0,5 x 1-2 µm). Har ett fåtal peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas +, lecithinas -, hippurikas +, tryptofanas - och ureas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
?
L-rhamnose
v
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Galaktos -, ribos -, D-xylitol +, D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Miljön (jord, vatten mm).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003212 Clip11262 3 011 208 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
X98527 ATCC33090T 1 404 99,8 - 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och alla är mycket närbesläktade. L. innocua och L. monocytogenes har nästanidentiska 16S rRNA-sekvenser.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet