VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bacillus thuringiensis
Kategorier: Sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten stav
Artepitet: uppkallad efter den tyska regionen Thüringen
Betydelse:Förra året (2009) översvämmades ca 1600 ha mark vid nedre Dalälven, som besprutades med BTI (se nedan) för att bekämpa den befarade mygginvasionen.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Bacillaceae 
Genus
Bacillus
Typstam: ATCC 10792 = CCUG 7429
Makromorfologi (lukt): Bildar stora kolonier (2-7 mm i diameter), som är vitaktiga till gräddfärgade.
Mikromorfologi:
 
Stavar, som vanligen är rörliga (1,0-1,2 x 3,0-5,0 µm) och uppträder enskilt, i par eller i kedjor. Kan bilda sporer.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas -
Biokemiska tester: Citrat +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
v
L-arabinose
-
cellobiose
v
D-mannitol
-
salicin
v
trehalose
+
glycerol
+
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Andra kolhydrater: D-mannos v, D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Reservoir: B. thuringiensis finns i jorden. Bakterien förekommer också naturligt i tarmen hos larver av olika insekter och på växter.
Sjukdom:Schlaffsucht (på tyska) hos larver av kvarnmott (Ephestia kuehniella).
Värddjur: Insekter, men olika serovarer har olika specificitet för olika grupper av insekter (1, fjärilar och mott; 2, skalbaggar; 3, flugor och myggor; 4, myror, bin, växtsteklar och getingar).
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: B. thuringiensis bildar vid sporulering proteinkristaller, som utgör insekticida δ-endotoxins (kallas crystal protein eller cryprotein). Dessa proteiner kodas av cry-gener, som i de flesta stammar av B. thuringiensis är plasmidburna. Olika cryproteiner har specificitet mot olika grupper av insekter och nematoder. När en insekt tar upp toxinkristaller, aktiveras toxinet vid det höga pH, som råder i matsmältningskanalen, genom att N-terminalen och ev. även C-terminalen klyvs bort. Crytoxinet integreras sedan i cellmembraner i tarmen och bildar porer, som är katjon-specifika. Porerna resulterar i att cellerna lyserar och till sist dör insekten.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_005957 Konkukian 97-27 5 237 682 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF290545 ATCC10792T 1482 14 

Taxonomi/fylogeni:
 
Det finns ca 250 arter beskrivna inom genus Bacillus. B. thuringiensis är mycket närbesläktad med B. anthracis och B. cereus, men B. cereus och B. thuringiensis saknar plasmiderna pX01 och pX02.
Kommentar:B. thuringiensis serovar israelensis (BTI) producerar insektstoxiner (Cry-toxiner) och kan användas vid biologisk bekämpning av mygglarver. Serovarerna Kurstaki (se Fig. 187:1) och Aizawai används bl.a. för bekämpning av larver från grönsaksfly och kålfjärilar.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet