VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bartonella clarridgeiae
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter vetenskapsmannen Alberto L. Barton (1870-1950), som var verksam i Peru och beskrev dessa organismer år 1909.
Artepitet: uppkallad efter mikrobiologen Jill E. Clarridge III, som först isolerade organismen i Houston, Texas, USA.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Bartonellaceae 
Genus
Bartonella
Typstam: Houston-2 cat = ATCC 51734
Makromorfologi (lukt): Heterogent koloniutseende, regelbundna små och oregelbundna större former. Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,5-0,6 x 1,0 µm), rörliga (ryckande) och svagt böjda stavar, som har polära flageller.
Gram +/Gram -:G- (färgas endast svagt)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater: Bartonella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 35-37 °C. Mycket kräsen vid odling.
Reservoir: Katt
Sjukdom:Hund: endokardit på hjärtklaffar. Människa: Kattklössjuka. Orsakar ej sjukdom hos katt.
Värddjur: Människa, hund
Sjukdomsbild: Papler på inokulationsplatsen, feber, huvudvärk och lymfadenopati
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X89208 ATCC 51734T 1 466  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 30 arter har beskrivits inom genus Bartonella, som är relativt nära besläktat med genus Brucella.
Kommentar:Zoonotisk
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet