VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia anserina
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: av gäss.
Betydelse:Spiroketos hos fjäderfä, som anses vara orsakad av Borrelia anserina, är en viktig sjukdom i tropiska och subtropiska länder där vektorfästingen (Argas spp.) förekommer. Sjukdomen är vanlig i Asien och Mellanöstern. Utbrott förekommer sporadiskt i sydvästra USA. Organismen har aldrig isolerats från svenska fåglar, därför att fästingvektorn (Argas spp.) finns ej i Nordeuropa.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: Ej definiered.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
     
Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi". B. anserina är 0.2-0.3 x 8-20 µm i storlek och har 5-8 vågor. Har periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) och är mycket rörliga.
Gram +/Gram -:G- (men svår att färga)
Metabolism: Microaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor: Fästing (Argas miniatus, A. persica och A. reflexus).
Sjukdom:Spiroketos hos fjäderfä eller aviär borrelios.
Värddjur: Höns, kalkoner, fasaner, gäss och ankor.
Sjukdomsbild: Cyanotisk eller blek kam och slör, uppburrad fjäderdräkt, grön spillning, inaktivitet och anorexi. Några av de sjuka fåglarna dör. De som överlever får livslång immunitet.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP005829 BA2 0 904 790  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
U42284 ES-1 1 523 1l + 1l% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 208:4).
Kommentar:B. anserina är typart för genus Borrelia.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet