Art/Underart: Chlamydia pneumoniae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från lunginflammation.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia pneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiota
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: ATCC VR-2282
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. pneumoniae är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Människa: luftvägsinfektion.
Häst: luftvägsinfektion.
Koala: ögoninfektion.
Värddjur: Människa (samt häst och koala)
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE009440 TW-183T 1 225 935  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D85718 TW183T 1479 

Taxonomi/fylogeni:
Chlamydia pneumoniae  
Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare (1999) uppdelade i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Skillnaderna mellan dessa två genus var dock inte så stora och många forskargrupper har inte accepterat denna uppdelning. Därför har genus Clamydophila återförts (2015) till genus Chlamydia. Se referenserna nedan.
Kommentar:Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140, 177
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet