VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia theileri
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter den schweiziska veterinären Arnold Theiler, som anses vara veterinärmedicinens fader i Sydafrika.
Betydelse:Borrelia theileri är viktigare i tropiska länder än i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: Det finns ingen definierad kultur av denna art.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi".
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor: "Afrikansk blå fästing" (Ripicephalus decoloratus) och några andra närbesläktade fästingarter.
Sjukdom:Bovin borrelios
Värddjur: Idisslare och häst.
Sjukdomsbild: Feber och anemi.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
KF569941 KAT 1271  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se Fig. 233:1.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet