VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter bizzozeronii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: uppkallade efter den italienska patologen Guilio Bizzozero, som var först med att beskriva spiralvridna organismer från hundens mage.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: Hänninen 1 = Storkis = CCUG 35045
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Tätt spiralvridna stavar (0,3 x 5-10 µm) med 10-20 bipolära flageller.
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:H. bizzozeronii har isolerats från hundens mage, men anses vara apatogen.
Värddjur: Hund
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Y09404 CCUG 35045T 1421  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. bizzozeroni är nära besläktad med H. felis och H. salomonis.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet