VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter bilis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: från galla.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: Hb1 = ATCC 51630 = CCUG 38995 B.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: H. bilis är spolformad (0,5 x 4-5 µm), något spiraliserad och har 3-14 bipolära flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Har isolerats från tarm och lever (galla), men det har inte bevisats att H. bilis är patogen.
Värddjur: Möss
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U18766 Hb1T 1465  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. bilis är nära besläktad med H. canis och H. hepaticus.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet