VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från grisens tarm.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: 80-4577-4 = ATCC 35217= CCUG 14169 = NCTC 11608.
Makromorfologi (lukt): Små cirkulära och konvexa kolonier (1,5-2,0 mm i diameter) efter 48 timmar. Många stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Löst spiraliserade och böjda stavar (0,2-0,5 x 1,2-2,5 µm) med ryckig rörlighet genom en polär flagell.
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) (+)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Nötkreatur, gris, hamster, hjort och människa.
Sjukdom:Bakterien har isolerats från tarmen hos djur och feces från människa. Anses av vissa forskare ha koppling till proliferativ enterit hos gris och diarré hos människa och djur. Patogenicitet har dock ej bevisats.
Värddjur: Gris? och människa?
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF097689 NCTC 11608T 1423  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. hyointestinalis är nära besläktad med C. fetus och C. coli.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet