VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium novyi
Kategorier: Sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen F.G. Novy.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 17861 = NCTC 13029.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar medelstora kolonier (1-5 mm in diameter), som lätt flyter ihop på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar").
Mikromorfologi: Stora stavar, som vanligen är rörliga. Bildar ovala sporer, som är terminala eller subterminala och gör att cellen kan svälla.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas -, lecithinas (+), tryptofanas (+).
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
-
maltose
v
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
(-)
trehalose
-
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Gasbrand, gasgangrän
Värddjur: Får, nötkreatur
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Nekrotiserande α-toxin, β-toxin (lechitinas), γ-toxin (fofolipas C), δ-toxin (syre-labilt hemolysin), ε-toxin (lipas), ζ-toxin (hemolysin), η-toxin (tropomyosinas) och θ-toxin (lipase).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008593 NT 2 547 720 1 c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L37594 ATCC 17861T 1 452 10 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. novyi är mycket närbesläktad (fylogenetiskt) med C. botulinum grupp III och C. haemolyticum.
Kommentar:Två typer av C. novyi, A och B, har definierats. Båda typ A och B producerar α-toxin, men typ A producerar också γ- och ε-toxin. Vissa stammar av typ A producerar också δ-toxin. Typ B-stammar producerar β-, ζ- och η-toxin. Vissa typ B-stammar producerar också θ-toxin.
Referens(er): Nr 33
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet