Art/Underart: Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: vistas i geten (bocken). UAE: från get med pneumoni.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: F38 = NCTC 10192.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GetElakartad lungsjuka (Smittsam pleuropneumoni) hos get (CCPP)Fibrinös lungsäcksinflammation med kraftig produktion av "portvinsfärgad" pleuravätska. Snittytan på lungan får ett marmorerat utseende. Sequestra bildas i allmänhet inte (jfr. CBPP).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
LN515398.1 F38T 1 016 760 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M94728 F38T 1 522 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasma capricolum  
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 35:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollicuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Bestämmelser: CCPP är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. I Sverige är sjukdomen anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact. För några mollicuter (mykoplasmer) har namnen dock inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 23, 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet