Art/Underart: Mycoplasmoides gallisepticum
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: höns-förgiftande (infekterande).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma gallisepticum
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Mycoplasmoides
Typstam: PG31 = ATCC 19610 = NCTC 10115.
Makromorfologi (lukt):
Mycoplasmoides gallisepticum  
Bildar små typiska med en nippel (ser ut som ett stekt ägg). Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade. M. gallisepticum kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Fermenterar glukos.
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:Aviär mykoplasmos eller mykoplasmainfektion (Kronisk luftvägsinfektion hos höns och infektiös sinuit hos kalkon).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hönsfåglar (främst tamhöns)Kronisk respiratorisk sjukdom (eller aviär mykoplasmos eller mykoplasmainfektion).Hosta, näsflöde, biljud, ibland ögoninfektion. Sänkt aptit och avmagring. Sänkt äggproduktion.
KalkonInfektiös sinusit (eller aviär mykoplasmos).Som hos höns, men även bihåleinflammation och andningssvårigheter. Centralnervösa symtom förekommer hos ungfåglar. Bakteriell sekundärinfektion är vanligt förekommande och kan leda till hög sjuklighet och dödlighet, särskilt bland kalkoner.
Andfåglar (ankor och gäss) samt vissa vilda fågelarter (duvor och sparvar).Aviär mykoplasmos.Varierar för olika arter: subklinisk eller luftvägssymtom.
Diagnostik:Odling och immunofluorescens, PCR.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004829 0 996 422  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M22441 Not defined 1 519 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasmoides gallisepticum  
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasmoides. M. gallisepticum är ganska nära besläktad med M. pneumoniae. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 36:2) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Bestämmelser: Aviär mykoplasmos orsakad av M. gallisepticum är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 29, 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet