VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Anaplasma phagocytophilum
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: en sak utan form.
Artepitet: attraheras av fagocyter.
Betydelse:Vanligast under sen vår, sommar och höst i Sverige.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Ehrlichia equi, Ehrlichia phagocytophila and the HGE-agent have been transferred to one species, Anaplasma phagocytophilum.
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Anaplasmataceae 
Genus
Anaplasma
Typstam: Webster
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi:
   
Små pleomorfa och orörliga kocker (0,3-0,4 µm i diameter). Man färgar blodutstryk ("buffy coat smears") med Giemsa- eller acridinorangefärgning och i granulocyter kan man då se bakterierna som små blålila respektive orangeröda kockoida stavar inuti s.k. morulae (inklusioner). En morula (se nedan) kan vara upp till 6 µm i diameter.
Gram +/Gram -:G-. Gramfärgas dock normalt inte.
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Anaplasma spp. eftersom det kan vara svårt att skilja bakteriens metabolism från värdcellens. Dessutom saknar många intracellulära bakterier gener för kolhydratmetabolism på grund av evolutionär genreduktion.
Spec. egenskaper:
Vektor:
Anaplasma phagocytophilum  
Bakterierna överförs med fästingar (i Sverige huvudsakligen Ixodes ricinus) och smittar ej direkt mellan individer.
Reservoir: Bl.a. små gnagare och vilda idisslare
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästGranululocytär anaplasmosHög feber, nedsatt aptit, rörelsestörningar, svullnad i benen, gula slemhinnor och petekiella blödningar på mukösa membran
IdisslareAnaplasmos, betesfeber, fästingfeberHög feber, minskad mjölkproduktion, nedsatt AT, ökad andningsfrekvens, leukopeni, rörelsestörningar
MänniskaAnaplasmosFeber, huvudvärk, myalgi (smärta i muskelatur), illamående, buksmärtor, diarré, neurologiska symtom, hudrodnad kan förekomma.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007797 HZ 1 471 282 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF172164 CASOLJ 1 395 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sju arter har beskrivits inom släktet Anaplasma, som är närmast besläktat med släktet Ehrlichia.
Kommentar:Intracellulär i inklusioner (s.k. morulae) i eosinofila och neutrofila granulocyter. Morula syftar på inklusionernas mullbärsliknande struktur (Morus = mullbär på latin). Sjukdomen behandlas med tetracyklinpreparat, men kan läka ut av sig själv.
Referens(er): Nr 5, 66, 80
Uppdaterad:2022-09-25

Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet