VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie vilken orsakar pest.
Artepitet: syftar på tarm och grovtarm.
Underartepitet: se artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 9610 = CCUG 11291 och 12369 = NCTC 12982.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små gråaktiga kolonier, som inte ger hemolys på blodagar (ca 1 mm i diameter).
Mikromorfologi: Rörliga stavar (0,5-0,8 x 1-3 µm) med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (-) och ureas (+)
Fermentation av kolhydrater: Glukos (gas) -, Laktos -, Mannitol +, Rhamnos -, Sorbitol + och Sukrose +. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper: Psykrotrof
Specialmedia:
Yersinia enterocolitica  
Små (1-2 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier, som blir mörkröda i centrum ("bull's eye") på CIN-agar.
Reservoir: Gris
Sjukdom:Människa: yersinios (matförgiftning), ileit. Gris: enterit (i grov- och tunntarm). Tacka: abort.
Värddjur: Människa, gnagare, gris, får
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008800 8081 4 615 899 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366378 ATCC 9610T 1 461 

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Bestämmelser: Y. enterocolitica tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID
Kommentar:Bl.a. mannitol och en pH-indikator (neutralrött) ingår i CIN-agar
Referens(er): Nr 21
Uppdaterad:2021-10-11

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet