VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia pseudotuberculosis
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie, vilken orsakar pest.
Artepitet: från falsk tuberkulos.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 29833 = CCUG 5855 = NCTC 10275
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörliga stavar med peritrika flageller
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas +
Fermentation av kolhydrater: Glukos(gas) -, Mannitol +, Rhamnos +, Sorbitol + och Sukros -. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Djur: pseudotuberkulos. Människa: matförgiftning.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Harar, kaniner, marsvin och andra gnagare, hjortdjur och fåglar i fångenskapPseudotuberkulos/pseudo-tbBölder med varigt ostliknade innehåll i buklymfknutor som sprider sig till mjälte, lever och andra inre organ. Svårbehandlad. Sepsis som ofta leder till döden
MänniskaPseudotuberkulos/pseudo-tbBuksmärtor, mesenterial lymfadenit (infektion i lymfknutorna i buken), dock ovanligt hos människor
FårPseudotuberkulos/pseudo-tbOrkit (inflammation i testikeln) och epididymit (inflammation i bitestikeln)
Virulensfaktorer: Den virulensplasmid som finns i alla patogena Yersinia kodar för ett antal utsöndrade proteiner, som kallas Yops (Yersinia outer proteins). En ny plasmidkodad virulensgen hos Yersinia pseudotuberculosis, YopK har nyligen identifierats.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006155 IP32953 4 744 671 1c + 2c 
Minst 4 stammar har sekvenserats och man har rapporterat 0-2 plasmider i dessa i dessa stammar.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366375 ATCC 29833T 1461 

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet