Art/Underart: Vibrio parahaemolyticus
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Den vibrerande organismen
Artepitet: blodupplösande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Vibrionales
Familj
Vibrionaceae 
Genus
Vibrio
Typstam: ATCC 17802 = CCUG 4224, 14474 och 15657 = NCTC 10903.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörlig och böjd stav (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm) med en polär flagell.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/+
Andra enzymer: Tryptofanas + (=indol +)
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
(+)
cellobiose
-
D-mannitol
(+)
salicin
-
trehalose
+
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Glukos (gas) -
Spec. egenskaper: Halofil. Kan växa i upp till 8% NaCl.
Specialmedia:
Reservoir: Tempererat salt havsvatten. Skaldjur och fisk.
Sjukdom:Har rapporterats orsaka "rödbenssjuka" hos tigerräkor. Gastrointestinal sjukdom (gastroenterit) hos människa (matförgiftning).
Värddjur: Människa, skaldjur och fisk
Sjukdomsbild: Diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber och huvudvärk
Virulensfaktorer: Genomet bär på en s.k. patogenicitetsö (PAI) i den andra kromosomen. Denna PAI innehåller ett typ III sekretionssystem (T3SS), vilket kan injicera virulensproteiner i värdcellerna och därmed störa värdcellfunktioner och kan orsaka celldöd genom apoptos.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004605 och NC_004603 RIMD 2210633 5 165 800 2c + 0 
Krom. I (3 288 558 bp) resp. krom. II (1 877 212 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74720 (T) 1471 11 
Tio rRNA-operon på krom. I och ett på krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
Vibrio parahaemolyticus  
Ca 120 arter inom genus Vibrio har beskrivits. Medlemmar av detta genus är nära besläktat med medlemmar inom Aliivibrio och Listonella.
Bestämmelser: Humana infektion av V. parahaemolyticus är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. V. parahaemolyticus tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID. V. parahaemolyticus är zoonotisk
Kommentar:Smittkälla: råa (eller dåligt tillagade) skaldjur och fisk
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet