VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Vibrio parahaemolyticus
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Den vibrerande organismen
Artepitet: blodupplösande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Vibrionales
Familj
Vibrionaceae 
Genus
Vibrio
Typstam: ATCC 17802 = CCUG 4224, 14474 och 15657 = NCTC 10903.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörlig och böjd stav (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm) med en polär flagell.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/+
Andra enzymer: Tryptofanas + (=indol +)
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
(+)
cellobiose
-
D-mannitol
(+)
salicin
-
trehalose
+
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Glukos (gas) -
Spec. egenskaper: Halofil. Kan växa i upp till 8% NaCl.
Reservoir: Tempererat salt havsvatten. Skaldjur och fisk.
Sjukdom:Har rapporterats orsaka "rödbenssjuka" hos tigerräkor. Gastrointestinal sjukdom (gastroenterit) hos människa (matförgiftning).
Värddjur: Människa, skaldjur och fisk
Sjukdomsbild: Diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber och huvudvärk
Virulensfaktorer: Genomet bär på en s.k. patogenicitetsö (PAI) i den andra kromosomen. Denna PAI innehåller ett typ III sekretionssystem (T3SS), vilket kan injicera virulensproteiner i värdcellerna och därmed störa värdcellfunktioner och kan orsaka celldöd genom apoptos.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004605 och NC_004603 RIMD 2210633 5 165 800 2c + 0 
Krom. I (3 288 558 bp) resp. krom. II (1 877 212 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74720 (T) 1471 11 
Tio rRNA-operon på krom. I och ett på krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 120 arter inom genus Vibrio har beskrivits. Medlemmar av detta genus är nära besläktat med medlemmar inom Aliivibrio och Listonella.
Bestämmelser: Humana infektion av V. parahaemolyticus är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. V. parahaemolyticus tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID. V. parahaemolyticus är zoonotisk
Kommentar:Smittkälla: råa (eller dåligt tillagade) skaldjur och fisk
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet