VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter fetus subsp. venerealis
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från en frukt.
Underartepitet: från Venus (kärleksgudinnan).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio fetus subsp. venerealis
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 19438 = CCUG 538 och 33899 = NCTC 10354.
Makromorfologi (lukt): Små kolonier (1-2 mm i diameter) med grov yta och oregelbunden kant. Opaka och vita till ljusbruna.
Mikromorfologi: Böjd eller spiralformad och rörlig stav (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) - (jfr. övriga Campylobacter spp.)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: ca 37°C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturBovin genital campylobacteriosisAbort (endemisk), oftast i tredje trimestern, tidig embryonal död, infertilitet. Tjurar asymptomatiskt bärare.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ174131 NCTC 10354T 1 343  

Taxonomi/fylogeni:
   
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. fetus är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. coli och C. lari.
Bestämmelser: Bovin genital campylobakterios är anmälningspliktig i Sverige och skall rapporteras till Jordbruksverket.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet