VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira pilosicoli
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: lurvig tarm (syftar på att tarmen ser hårig ut [falsk "brush border"] vid infektion).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina pilosicoli
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: P43/6/78 = ATCC 51139.
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-3 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
 
Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 8-12 periplasmatiska flageller (= endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Biokemiska tester: Tryptofanas +/-, hippurikas +/-, α-galaktosidas +/-, β-glukosidas -
Fermentation av kolhydrater: D-ribos +
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Spiroketal diarré
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_014330 95/1000 2 586 443 1c + 0 
Tre stammar har sekvenserats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U14927 (T) 1431 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Referens(er): Nr 44, 64, 71, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet