VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia burgdorferi
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter Willy Burgdorfer, som 1981 hittade spiroketer i fästingar från ett område runt Old Lyme (Connecticut, USA) och kopplade fyndet till sjukdomen ("Lyme disease").
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: B31 = ATCC 35210
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
   
Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi". B. burgdorferi är 0.33 x 10-20 µm i storlek och har 3-10 vågor. Har 7-11 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) i varje cellända och är mycket rörliga.
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor:
Borrelia burgdorferi  Borrelia burgdorferi  
Vektorburen (fästing). I Sverige överförs B. burgdorferi vanligen av Ixodes ricinus, men kan troligen också överföras av Ixodes hexagonus.
Sjukdom:borrelios
Värddjur: Häst, hund, ko, människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_001318 B31 0 910 724 1l + 21c&l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59293 (T) 1480 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Kommentar:Sjukdomen beskrevs för första gången 1975.
Uppdaterad:2021-10-11

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet