VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Personer som bidragit 2006-2009

Följande personer har i betydande omfattning bidragit till VetBact under åren 2006-2009

Elisabeth Bagge (SVA), Karin Bergström (SVA), Anna Birgersson (BVF, SLU), Viveca Båverud (SVA), Göran Bölske (SVA), Olov Carlsson (BVF, SLU), Karin Eld (SVA), Ricardo Feinstein (SVA), Claes Fellström (KV, SLU), Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU), Mona Fredriksson (BVF, SLU), Anders Gunnarsson, (SVA), Ingrid Hansson (SVA) Allan Holmlund (BVF, SLU), Helena Höök (BVF, SLU), Désirée Jansson (SVA), Eva Jansson (SVA), Karel Krovacek (BVF, SLU), Eva Olsson Engvall (SVA och BVF, SLU), Marianne Persson (SVA), Märit Pringle (SLU), Therese Råsbäck (SVA), Susanna Sternberg Lewerin (SVA), Eva Säker (SVA), Gunilla Trowald-Wigh (BVF, SLU), Martin Wierup (BVF, SLU).

Publicerad: 2017-11-08.


Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassi­fi­ce­rings­kate­gorin fylum. Detta har resulterat i många diskus­sioner i sociala media om det verk­ligen var nöd­vändigt att göra des­sa änd­ringar, som har skapat förvirring bland mik­ro­biologer och andra yrkes­utövare, som kom­mer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet