VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 arter huvudsakligen av intresse inom humanmedicinen
 bakterier i djurs normalflora som ibland kan orsaka sjukdom
 zoonotiska bakterier
 hemolyserande (åtminstone vissa stammar)
 sporbildande
 rörliga
 anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Antal matchande arter/underarter etc: 50IdAntal
baspar
16S rRNA
acc-nr
rRNA
op.
Uppdaterad
    Anaplasma phagocytophilum451 471 282AF17216412021-12-02
    Bacillus anthracis115 227 419AB190217112021-12-02
    Bartonella clarridgeiae196X89208 2020-10-28
    Bartonella elizabethae197L01260 2020-10-28
    Bartonella henselae1381 931 000BX89769922020-11-05
    Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii198L35052 2020-10-28
    Bordetella bronchiseptica535 339 179AJ27845232021-12-02
    Borrelia burgdorferi99910 724M5929312022-03-31
    Brucella abortus463 278 307AY51355932020-10-28
    Brucella canis1943 312 769L3758432021-12-02
    Brucella melitensis473 294 931L2616632020-10-28
    Brucella ovis1953 275 590L2616832020-10-28
    Brucella suis483 315 175L2616932020-10-28
    Burkholderia mallei515 835 527AF11018742021-07-02
    Burkholderia pseudomallei497 247 547DQ10839242020-10-28
    Campylobacter coli1091 860 000M59073 2021-09-29
    Campylobacter jejuni subsp. jejuni891 641 481L1463032022-01-13
    Capnocytophaga canimorsus2652 571 406X97246 2022-03-07
    Chlamydophila psittaci961 171 660AB00177812021-08-10
    Clostridium perfringens293 031 430AB075767102022-01-13
    Corynebacterium pseudotuberculosis1172 337 913D3857942020-10-28
    Corynebacterium ulcerans2122 502 095X8425642020-10-28
    Coxiella burnetii1501 995 281AE01682812021-06-29
    Dermatophilus congolensis126AJ243918 2022-01-13
    Erysipelothrix rhusiopathiae431 787 941AB03420072021-12-02
    Escherichia coli684 646 332X8072572022-04-06
    Francisella tularensis subsp. tularensis621 892 819Z2193132021-12-02
    Francisella tularensis subsp. holarctica631 895 994AJ69886432020-10-28
    Leptospira borgpetersenii1163 876 235AM05056922021-12-02
    Leptospira interrogans1014 627 366Z1281722020-10-28
    Leptospira kirschneri115AY631895 2020-10-28
    Listeria monocytogenes132 944 528X5615362022-01-13
    Mycobacterium avium subsp. avium45 475 491AJ53603712020-10-28
    Mycobacterium bovis64 345 492X55589 12020-10-28
    Mycobacterium marinum86 636 827AF45624012020-10-28
    Mycobacterium tuberculosis94 403 837X5889012020-10-28
    Neisseria animaloris277KY847916 2022-05-06
    Pasteurella multocida subsp. multocida562 257 487AY07899962020-12-10
    Salmonella enterica subsp. enterica704 755 700X8068172022-04-06
    Salmonella enterica subsp. arizonae1574 600 800AF00858072022-04-06
    Staphylococcus aureus subsp. aureus202 809 422D83357 62021-12-02
    Streptobacillus moniliformis1831 662 578CP001779 52020-10-28
    Streptococcus agalactiae162 211 485AB00247972021-12-02
    Streptococcus canis207DQ303184  2022-01-29
    Streptococcus equi subsp. zooepidemicus152 024 171EF40603452022-02-02
    Streptococcus suis1472 100 000AB00252542021-10-04
    Vibrio parahaemolyticus835 165 800X74720112020-10-28
    Vibrio vulnificus845 211 578X7472692020-10-28
    Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica774 615 899AF36637872022-04-13
    Yersinia pseudotuberculosis794 744 671AF36637572022-04-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet