VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 arter huvudsakligen av intresse inom humanmedicinen
 bakterier i djurs normalflora som ibland kan orsaka sjukdom
 zoonotiska bakterier
 hemolyserande (åtminstone vissa stammar)
 sporbildande
 rörliga
 anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Antal matchande arter/underarter etc: 22IdAntal
baspar
16S rRNA
acc-nr
rRNA
op.
Uppdaterad
    Bacillus anthracis115 227 419AB190217112021-12-02
    Bacillus cereus215 300 915AE016877132022-03-09
    Bacillus licheniformis124 222 645CP00000272021-10-04
    Bacillus subtilis subsp. subtilis1334 214 000AB042061102021-10-04
    Bacillus thuringiensis1875 237 682AF290545142021-10-04
    Clostridioides difficile264 290 252AB075770112022-05-28
    Clostridium botulinum, group I2023 863 450L3758582017-09-17
    Clostridium botulinum, group II2033 659 644L37592112017-09-17
    Clostridium botulinum, group III242 773 157L37590102021-12-02
    Clostridium botulinum, group IV204X68316 2017-09-17
    Clostridium chauvoei25U51843 2021-01-14
    Clostridium colinum259X76748 2017-06-20
    Clostridium haemolyticum162AB037910 2020-01-23
    Clostridium novyi272 547 720L37594102020-01-23
    Clostridium perfringens293 031 430AB075767102022-05-20
    Clostridium piliforme28L07416 2020-05-07
    Clostridium septicum30U59278 2022-08-01
    Clostridium tetani322 799 251X7477062021-09-16
    Clostridium tyrobutyricum262 2018-12-14
    Filifactor villosus264AF537211 2022-05-27
    Paenibacillus larvae1794 046 337X6061982019-10-29
    Paeniclostridium sordellii31AB075771 2021-10-07

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet