VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter coli
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från tjocktarmen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio coli
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 33559 = CCUG 11283 och 14540 = NCTC 11366.
Makromorfologi (lukt):
   
Icke hemolyserende, små (1-2 mm i diameter) gråvita till rosaaktiga kolonier med metallglans på blodinnehållande agar.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Mikromorfologi: Böjd (måsvinge-liknande) eller spiralformade små och rörliga stavar (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant, växer i temperatur upp till 42-43 °C, växer inte vid 25 °C.
Specialmedia:
Campylobacter coli  
På kol-baserade medier är campylobacter kolonierna vita till gråaktiga med metallglans.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Reservoir: Fåglar och däggdjur (ej människa)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaCampylobacterios, zoonosMatförgiftning med diarre, kräkningar, magsmärtor och feber
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_AAFL00000000 RM2228 1 860 000  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59073 ATCC 33559T 1467  

Taxonomi/fylogeni:
   
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Genus Campylobacter är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. coli är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. fetus och C. lari.
Bestämmelser:

Fynd av termotoleranta Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet