VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Leptospira borgpetersenii
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: tunn helix (spiral).
Artepitet: uppkallad efter den danske mikrobiologen C. Borg-Petersen.
Betydelse:Leptospiros anses vara den mest spridda zoonotiska infektionen i naturen.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Leptospirales
Familj
Leptospiraceae 
Genus
Leptospira
Typstam: Veldrat Bataviae 46 = ATCC 43292.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
   
"Sytrådstunna" (0,1 x 6-12 µm), spiralformade och med en krok i varje ända. Rörlig och har två periplasmatiska flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Generationstid: 6-8 tim.
Sjukdom:Leptospiros, som är en zoonos.
Värddjur: Människa m.fl.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008510 och NC_008511 JB197 3 876 235 2c + 0 
Krom. I (3 576 473 bp) resp. krom. II (299 762 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AM050569 VLA Weybridge 1318 
Två rRNA-gener i krom. I och inget i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Leptospira. L. borgpetersenii är närbesläktad med L. santarosai och L. weilii. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 116:3).
Bestämmelser: Leptospiros är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Finns olika serovarer och ur klinisk synvinkel är serovartillhörighet viktigare än arttillhörighet eftersom patogeniciteten är knuten till serovar snarare än art och olika arter kan höra till samma serovar.
Referens(er): Nr 109
Länk: The Leptospirosis Information Center
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet