VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Morganella morganii subsp. morganii
Kategorier: Rörliga; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den brittiske bakteriologen H. de R. Morgan, som först studerade organismen.
Artepitet: se Genusnamn.
Underartepitet: se Genusnamn.
Betydelse:Förekommer som kontaminant av köttprodukter och har viss betydelse inom livsmedelshygienen.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Proteus morganii
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Morganellaceae 
Genus
Morganella
Typstam: ATCC 25830 = CCUG 6328 = NCTC 235.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Kort, rak och rörlig stav med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas +, ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
(-)
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
De flesta stammar fermenterar glukos under syrabildning och 90% av dessa även under gasbildning.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Otitis externa och cystit hos hund. Hudabscesser och septikemi hos reptiler.
Värddjur: Tillhör tarmens normalflora hos däggdjur (inklusive människa) och reptiler.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY043390 AU1491 1448  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom genus Morganella och Morganella morgani har delats upp ytterligare i två underarter.
Kommentar:Liknar i många avseenden Proteus spp., men svärmar EJ på agarplattor.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet