VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira innocens
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: harmlös
Betydelse:Det är viktigt att kunna skilja denna brachyspiraart från patogena brachyspiror.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina innocens, Serpula innocens, Treponema innocens.
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: B256 = ATCC 29796 = CCUG 17081
Makromorfologi (lukt): Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan
(bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Är tunna (0,25-0,4 x 5,3-14,1 µm), spiralformade och rörliga. Har 14-28 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Hippurikas -, tryptofanas (indol) -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:B. innocens anses vara en kommensal och alltså inte sjukdomsframkallande. Bakterien förekommer ofta i tarmfloran hos flera olika djurslag.
Värddjur: Gris, hund och fjäderfä.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
NR_044763 B256T 1433  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet