Art/Underart: Helicobacter salomonis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: uppkallad efter den tyske vetenskapsmannen Hugo Salomon, som var en av de första forskarna att beskriva tre spiralvridna, men morfologiskt skilda bakterier från hundens magslemhinna.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: Inkinen = CCUG 37845
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Löst spiralvriden eller böjd stav (0,8-1,2 x 5-7 µm) och har 10-23 bipolära flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:H. salomonis har isolerats från magslemhinna på friska hundar. Patogenicitet okänd.
Värddjur: Hund
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U89351 InkinenT 1441  

Taxonomi/fylogeni:
Helicobacter salomonis  
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. salomonis är nära besläktad med H. felis och H. bizzozeroni.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet