VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Proteus vulgaris
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter havsguden (Proteus), som kunde ge sig själv olika former
Artepitet: vanlig.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Proteus
Typstam: ATCC 29905.
Makromorfologi (lukt):
   
Svärmar över hela plattan och ger ej enskilda kolonier. Har karakteristisk lukt.
Mikromorfologi: Liten (0,5 x 1-3 µm) rörlig stav med peritrika flageller
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-+(-)+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
---vv
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
v?--?
Gas och syra bildas vid fermentation av glukos.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Proteus vulgaris  Proteus vulgaris  
CLED-agar användas för att undvika att Proteus spp. svärmar. MacConkey-agar kan också användas för att undvika att Proteus spp. svärmar, om man utesluter NaCl ur detta medium.
Reservoir: Jord och vatten
Sjukdom:Opportunist, som tillhör den normala tarmfloran hos djur och människor. Kan orsaka urinvägsinfektioner och sårinfektioner.
Värddjur: Olika djurslag (inklusive människa)
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ885257 (T) 1478  

Taxonomi/fylogeni:
 
Tio arter har beskrivits inom genus Proteus och dessa förekommer ofta som saprofyter i naturen.
Kommentar:Svärmar
Uppdaterad:2021-09-22

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet